Bhideo: Sgrìob Mhòr ‘sa Ghaidhealtachd, Earrann a Ceithir

September 21, 2021
by Colin West

Cailean an-seo bhon làraich-lìn gaelicinlondon.net. Rinn mi bhideo mun turas agam ‘sa Ghaidhealtachd o chionn ghoirid. Sin am bhideo mu dheireadh, ga thogail nuair a bha mi fàisg air an Aghaidh Mhòr. Ri fhaotann ann an Gàidhlig le fo-thiotalan gu h-ìosal) no gun fo-thiotalan (an-seo: https://vimeo.com/manage/videos/609206977). ‘S e neach-ionnsachaidh a th’ annam; mar sin, tha mi cinnteach gun do rinn mi mearachdan gu leor – tha mi duilich! (Is fheàrr Gàidhlig bhriste….!) Tioraidh, Cailean