Bidh Peat and Diesel a’ cluich ann an Lunnainn ann an 2020

August 29, 2019
by Colin West

Bidh an còmhlan Leòdhasach ‘Peat and Diesel’ a’ cluidh ann an Lunnainn tràth ann an 2020.

Bidh na ticeadain air an reic air Ticketweb bhon Dihaone, an 30mh Lùnasdal.

Bidh an consairt aig an taigh-òsta “An t-Uan Casgairte” (the Slaughtered Lamb) ann an Clerkenwell air an 7mh latha dhen Gearran, 2020.

Ceannaichibh ur ticeadean gun dàil, Ghaidheil eile ann an Lunnainn!

Ho rò!