Cailean à Gaelic in London air program-còmhraidh air an TBh mu dheidheinn cànain ann an cunart

January 8, 2020
by Colin West

Bha Cailean à Gaelic in London air program-còmhraidh anns an ùine bhig a dh’ fhalbh, a’ bruidhinn mu dheidhinn cànain ann an cunart, agus gu h’-àraidh a’ Ghàidhlig. Cuir sùil air!

 

Ceangal an-seo.