Bhideo: Sgrìob Mhòr ‘sa Ghaidhealtachd

Bhideo: Sgrìob Mhòr ‘sa Ghaidhealtachd

Cailean an-seo bhon làraich-lìn gaelicinlondon.net. Rinn mi bhideo mun turas agam ‘sa Ghaidhealtachd o chionn ghoirid. Seo “Earrann a h-Aon: Lunnainn gu Barraigh”. Ri fhaotann ann an Gàidhlig le fo-thiotalan (gu h-ìosal) no gun fo-thiotalan (an-seo:...
Còisir Lunnainn: Gàidheil sa Cheanna-bhaile

Còisir Lunnainn: Gàidheil sa Cheanna-bhaile

  An t-seachdain sa, rinn Còisir Ghàidhlig Lunnainn cuirm ann an aon de thallachan-lìbhre Chathair Lunnainn. Tha Cailean West a’ beachdachadh oirre.   Is e buidheann urramach a th’ ann an Còisir Ghàidhlig Lunnainn. Tha fhreumhaichean a’ dol air ais gu 1891,...