Cùirmean-ciùil Ghàidhealach ann an Lunnainn ‘san àm ri teachd

October 25, 2019
by Colin West

Bidh Skerryvore a’ cluich ann an Lunnainn aig a’ ‘Garage’ ann an Highbury Corner an ath-sheachdain. Tha an consart dìreach air a chur an cèill.

Barrachd fiosrachaidh agus ticeadan an seo.

Agus bidh Mànran a’ cèilidh oirnn ‘sa Ghearran an ath-bhliadhna.

Barrachd fiosrachaidh agus ticeadan an seo.

Tha sinn an dòchas gum faic sinn cuid dhuibh ann!