Annual Quiz Night / Farpais-Cheist Bhliadhnail


Comunn Gàidhlig Lunnainn / the Gaelic Society of London is holding its annual Quiz Night on 10 March 2022. The event will be online again this year – deets below. An dòchas gun chì sibh ann! (Ann an uinneag bheag air an sgàilean, tha mi a’ ciallachadh!)

Date / time
Date(s) - 10/03/2022
7:30 pm - 9:30 pm

Map Unavailable