Dannsa-Cèilidh an t-Samraidh


Bidh “Cèilidh an t-Samraidh” aig Còisir Lunnainn agus Comunn Gàidhlig Lunnainn air an treas latha deug, an t-Og-mhìos, am bliadhna. Tachraidh i ann an “London Scottish House”, fàisg air Bhictòria.

Bha an tachartas an-uiridh gu math soirbheachail. Am-bliadhna bidh a’ cèilidh ann an talla nas motha agus bidh a’ cèilidh fhèin nas motha agus nas Gàidhealaiche buileach!

Ticeadan ri fhaighinn an seo:

Date / time
Date(s) - 13/06/2020
7:00 pm - 10:30 pm

Map Unavailable