Next Gaelic Service in London / An Ath Sheirbheis Ghàidhlig ann an Lunnainn


An ath sheirbheis Ghàidhlig ann an Lunnainn: Là na Sàbaid, 14 Cèitean, aig 3f, leis an Dr Urr Aonghas Moireasdan, am modaratair bh’ ann roimhe aig Àrd-sheanadh Eaglais na h-Alba, aig Crown Court Church of Scotland, WC2B 5EZ
The next London Gaelic service will be on Sunday 14 May at 3pm, with Revd Dr Angus Morrison, Former Moderator of the General Assembly of the Church of Scotland, at Crown Court Church of Scotland, WC2B 5EZ

Date / time
Date(s) - 14/05/2023
3:00 pm - 4:00 pm