Seirbheis na Nollaige aig Eaglais Lumen


Tachraidh Seirbheis na Nollaige aig Eaglais Lumen am bliadhna air a’ chòigeamh latha dheug, an Dùbhlachd, anns an fheasgair.

Bidh an t-seirbheis a’ tòiseachadh aig 6.30f.

Cho fad ‘s a tha fios againn, chan eil Seirbheis Ghàidhlig na Nollaige eile ann an Lunnainn. Thig airson seinn cho-thionalach, bhrosnachail còmhla ris a’ Chòisir Lunnainn agus, gu nàdarrach, biadh Ghàidhealach as a dhèidh. Chi sinn sibh an-sin!

 

Date / time
Date(s) - 15/12/2019
6:30 pm - 7:45 pm

Map Unavailable