Seirbhis Ghàidhlig


Bidh seirbheis ann air 12mh, An Cèitean agus is e an t-Urr. Eoghainn MacGilleEathain à Eaglais na h-Alba ann an Gibraltar a bhios air a ceann.

Date / time
Date(s) - 12/05/2019
3:30 pm - 4:15 pm

Map Unavailable