Flyers / Bileagan

April 1, 2022
by Colin West

Here are some flyers we will be handing out at the Allt gig at King’s Place in London this evening. Thanks to Mark Rae, who designed them!

Seo bileag a sgaoileas sinn aig cuirm-ciùil Allt ann an Lunnainn feasgar an-diugh. Taing do Marc MacUilleim a dhealaich iad!