Eaglais Chaitligeach na Ròimhe St Mary Moorfields

Bithear a’ cur aifreann Gàidhlig air dòigh turas sa bhliadhna an Lunnainn. Mar as trice, tha iad air an cumail aig Eaglais Chaitligeach na Ròimhe St Mary Moorfields. Bidh fiosrachadh mun t-seirbheis a bhios a’ tachairt am bliadhna seo ri fhaighinn fo “Tachartasan”.