Seirbhis Ghàidhlig, 10, Am Màrt 2019


Bidh seirbhis ann air 10mh, Am Màrt agus is e an t-Urr. Alastair MacAmhlaigh às an Eaglais Saor ann am Baile Dhubhthaich a bhios air a ceann.

Date / time
Date(s) - 10/03/2019
3:30 pm - 4:15 pm

Map Unavailable