Oidhche fhosgailte aig Còisir Ghàidhlig Lunnainn

January 13, 2020
by Colin West

Bidh Oidhche Fhosgailte ann aig Còisir Ghàidhlig Lunnain air Dimairt, an aonamh latha air fichead, Am Fhaoilleach am-bliadhna

 

Gàidhlig, ceòl, tì, cèic – chan eil adhbhar a bhith a’ gearran aig duine sam bith!

 

Tha sinn an dòchas gun chì sinn cuid dhuibh ann!