Bloga

James Boswell anns an Eilean Sgitheanach

James Boswell anns an Eilean Sgitheanach

Tha Robbie Kerr, "alumnus" a' chlais Ghàidhlig Lunnainn, air pìos a sgrìobhadh mu bheatha James Boswell agus gu h-àraidh an turas a rinn e còmhla ri Dr. Johnson don Eilean Sgitheanach ann an 1773. Choinnich an dithis ann an sràid Russell ann an Covent Garden; mar...

Cùirmean-ciùil Ghàidhealach ann an Lunnainn ‘san àm ri teachd

Cùirmean-ciùil Ghàidhealach ann an Lunnainn ‘san àm ri teachd

Bidh Skerryvore a' cluich ann an Lunnainn aig a' 'Garage' ann an Highbury Corner an ath-sheachdain. Tha an consart dìreach air a chur an cèill. Barrachd fiosrachaidh agus ticeadan an seo. Agus bidh Mànran a' cèilidh oirnn 'sa Ghearran an ath-bhliadhna. Barrachd...

Sgeulachdan An t-Samhraidh: Anna

Sgeulachdan An t-Samhraidh: Anna

Chaidh Anna bhon a'chlas Ghàidhlig Lunnainn dhan an Fhèis Cheòl Thradiseanta ann an Sidmouth as t-samhradh am bliadhna. Agus cò thachair i ris an-sin ach... Domhnall, bhon a' chlas Ghàidhlig Lunnainn! Thuirt Anna: "Bha e sgoinneil a bhith a chluintinn gu tàlant mòr...

‘Vlog’ ann an Gaelic mu Laithean-Saora

‘Vlog’ ann an Gaelic mu Laithean-Saora

Tha Cailean Siar às a Clas Gàighlig Lunnainn air 'vlog' a dhèanamh mu dheidheinn nam laithean-saora aige 'sna h-Eileanan. Tha am vlog ann an Gàidhlig le fo-thiotalan ann am Beurla.   Tha am vlog ri fhaighinn gu h-iosal: Vlog ann an Gàidhlig - Laithean-Saora ‘sna...

Bidh Peat and Diesel a’ cluich ann an Lunnainn ann an 2020

Bidh Peat and Diesel a’ cluich ann an Lunnainn ann an 2020

Bidh an còmhlan Leòdhasach 'Peat and Diesel' a' cluidh ann an Lunnainn tràth ann an 2020. Bidh na ticeadain air an reic air Ticketweb bhon Dihaone, an 30mh Lùnasdal. Bidh an consairt aig an taigh-òsta "An t-Uan Casgairte" (the Slaughtered Lamb) ann an Clerkenwell air...

Comann nan Dannsaichean-Cèilidh Lunnainn  (London Ceilidh Club)

Comann nan Dannsaichean-Cèilidh Lunnainn (London Ceilidh Club)

Tha Domhnall Wilson air na brògan-dannsaidh aige an cur ort, agus e ag innse dhuinn mu chultar nan dannsaichean-cèilidh ann an Lunnainn... Is toil leam a bhith a’ dannsadh. Mar sin, bidh mi a’ dol gu Cecil Sharp House ann an Camden.   Bidh cèilidh ann cha mhòr...

An Clas Gàidhlig Lunnainn

An Clas Gàidhlig Lunnainn

Tha City Lit ceud bliadhna a dh’aois am-bliadhna. Ach tha an clas Gàidhlig Lunnainn nas sine buileach. Tha Marc MacUilleam ga mìneachadh…