Bloga

Comann nan Dannsaichean-Cèilidh Lunnainn  (London Ceilidh Club)

Comann nan Dannsaichean-Cèilidh Lunnainn (London Ceilidh Club)

Tha Domhnall Wilson air na brògan-dannsaidh aige an cur ort, agus e ag innse dhuinn mu chultar nan dannsaichean-cèilidh ann an Lunnainn... Is toil leam a bhith a’ dannsadh. Mar sin, bidh mi a’ dol gu Cecil Sharp House ann an Camden.   Bidh cèilidh ann cha mhòr...

An Clas Gàidhlig Lunnainn

An Clas Gàidhlig Lunnainn

Tha City Lit ceud bliadhna a dh’aois am-bliadhna. Ach tha an clas Gàidhlig Lunnainn nas sine buileach. Tha Marc MacUilleam ga mìneachadh…